Un pas mic pentru afacerile mici, un pas mare pentru mediu - cum se stabilesc obiectivele de dezvoltare durabilă?

2 minute de citit
2023.04.19. 9:31:40

Cercetările noastre arată întreprinderile mici și mijlocii cu flote necesită o reducere a emisiilor nocive: în prezent, 20% dintre întreprinderile mici din Europa Centrală și de Est s-au angajat adopte soluții mai ecologice. Acest lucru este deosebit de important, deoarece vehiculele de exploatare emit cantități semnificative de gaze cu efect de seră care au un impact negativ asupra schimbărilor climatice. În acest articol menționăm metode pe care chiar și operatorii mai mici cu flote de vehicule le pot integra în rutina lor zilnică. 

Mai puțin carburant - mai puțină poluare  

Reducerea consumului de combustibil este unul dintre cele mai importante obiective, deoarece vehiculele în funcțiune emit cantități semnificative de gaze cu efect de seră. Companiile ar trebui să urmărească să reducă pe cât posibil consumul de combustibil al mașinilor deținute. Acest lucru necesită o întreținere regulată și asigurarea unei presiuni adecvate a pneurilor. Utilizarea unor tehnici de conducere eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil, cum ar fi respectarea limitelor de viteză și evitarea mersului la ralanti, poate contribui, de asemenea, la reducerea consumului de combustibil. 

De la tradițional la alternativ  

Utilizarea combustibililor alternativi oferă o oportunitate de a reduce utilizarea combustibililor fosili și, prin urmare, a emisiilor de gaze cu efect de seră. Deși majoritatea companiilor care dispun de parcuri auto nu își pot permite acest lucru, mașinile electrice și vehiculele alimentate cu hidrogen sunt în continuare mai ecologice decât mașinile tradiționale pe benzină și diesel. Combustibilii alternativi, cum ar fi electricitatea, hidrogenul, etanolul sau biogazul, permit vehiculelor să funcționeze emițând mult mai puțin dioxid de carbon decât combustibilii tradiționali. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că utilizarea unor astfel de vehicule nu este întotdeauna o soluție, deoarece încărcarea mașinilor electrice și alimentarea cu hidrogen a vehiculelor oferă încă oportunități limitate. 

Întreținere și reparații  

Vehiculele bine întreținute și care funcționează eficient consumă mai puțin combustibil, ceea ce duce la emisii mai mici de dioxid de carbon. Motoarele verificate în mod regulat și care funcționează corect lucrează mai eficient și consumă mai puțin combustibil. În plus, întreținerea și reparațiile pot prelungi durata de viață a vehiculelor, contribuind astfel la sustenabilitate pe termen lung. 

O logistică inteligentă pentru o mai mare eficiență  

Scopul logisticii ecologice este de a face ca procesele de transport și de trafic să fie mai ecologice. Asemănător cu folosirea în comun a mașinilor în transportul de zi cu zi, logistica ecologică poate avea un impact pozitiv asupra amprentei ecologice a unei companii. Soluțiile de logistică ecologică includ optimizarea rutelor, reducerea la minimum a traseelor goale și utilizarea transportului combinat. 

În cele din urmă, operațiuni optimizate prin sisteme de management  

Sistemele telematice le permit șoferilor și managerilor de flote să monitorizeze eficient consumul de combustibil, timpii de operare, stilul de conducere și nevoile de întreținere. Acest lucru permite companiilor să optimizeze utilizarea vehiculelor și să reducă costurile de operare inutile și emisiile de dioxid de carbon.  

Stabilirea obiectivelor de sustenabilitate și luarea de măsuri pentru a le atinge nu numai că aduce beneficii pe termen lung unei companii, dar servește și protecției mediului. Una dintre principalele inovații ale urbaniqe este capacitatea de a oferi soluții ecologice prin intermediul unei aplicații mobile de gestionare a flotei care rulează în fundal. Folosind inteligența artificială, stilul de condus al șoferilor dumneavoastră este analizat în permanență pe baza accelerației orizontale și verticale și a vitezei din trafic, de exemplu. Prin intermediul datelor, le oferim consultanță managerilor de flote pentru a-și gestiona mai eficient și mai durabil vehiculele.