Mały krok dla firmy, duży krok dla środowiska – jak wyznaczać cele zrównoważonego rozwoju?

2 minut(y) czytania
2023-04-19 09:31:23

Nasze badania pokazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające flotę widzą potrzebę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych obecnie 20% małych firm w Europie Środkowej i Wschodniej zobowiązało się do stosowania bardziej ekologicznych rozwiązań. Jest to szczególnie ważne, ponieważ eksploatowane pojazdy emitują znaczne ilości gazów cieplarnianych, które mają negatywny wpływ na zmiany klimatyczne. W tym artykule pokazujemy sposoby, które nawet mniejsi uczestnicy rynku mogą  praktykować w swojej codziennej działalności. 

Mniej paliwa – mniej zanieczyszczeń 

Zmniejszenie zużycia paliwa jest jednym z najważniejszych celów, do których powinny dążyć przedsiębiorstwa. Ważne są tu regularne naprawy i konserwacja pojazdów, a także dbanie o odpowiednie ciśnienie w oponach. Właściwa technika jazdy, np. przestrzeganie ograniczeń prędkości czy unikanie pracy na biegu jałowym, również przyczynia się do zmniejszenia zużycia paliwa. 

Od tradycyjnego do alternatywnego 

Wykorzystanie paliw alternatywnych daje możliwość ograniczenia zużycia paliw kopalnych, a tym samym zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Mimo że większość firm posiadających flotę nie może sobie na to pozwolić, samochody elektryczne i pojazdy napędzane wodorem są nadal bardziej przyjazne dla środowiska niż tradycyjne pojazdy na benzynę i olej napędowy. Paliwa alternatywne, takie jak energia elektryczna, wodór, etanol czy biogaz, pozwalają na eksploatację pojazdów przy jednocześnie mniejszej emisji dwutlenku węgla niż paliwa tradycyjne. Należy jednak zauważyć, że korzystanie z takich pojazdów nie zawsze jest rozwiązaniem, ponieważ ładowanie samochodów elektrycznych i tankowanie pojazdów napędzanych wodorem wciąż daje ograniczone możliwości. 

Utrzymanie i naprawa 

Dobrze utrzymane i sprawnie działające pojazdy zużywają mniej paliwa, co skutkuje niższą emisją dwutlenku węgla. Regularnie sprawdzane i prawidłowo działające silniki pracują wydajniej, co przekłada się także na mniejsze zużycie paliwa. Ponadto konserwacja i naprawy mogą wydłużyć żywotność pojazdów, przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju w perspektywie długoterminowej. 

Zielona logistyka  

Celem zielonej logistyki jest uczynienie procesów transportowych i drogowych bardziej przyjaznymi dla środowiska. Zielona logistyka ma pozytywny wpływ na ślad ekologiczny firmy. Rozwiązania ekologicznej logistyki obejmują m.in. optymalizację tras, minimalizację pustych przebiegów, wykorzystanie transportu łączonego czy carpooling. 

Zoptymalizowane działania dzięki systemom zarządzania 

Systemy telematyczne pozwalają kierowcom i menedżerom flot skutecznie monitorować zużycie paliwa, czas pracy, styl jazdy i potrzeby w zakresie napraw i utrzymania pojazdów. Umożliwia to firmom optymalizację wykorzystania pojazdów i redukcję zbędnych kosztów operacyjnych oraz emisji dwutlenku węgla. 

Wyznaczanie celów zrównoważonego rozwoju i podejmowanie działań zmierzających do ich osiągnięcia nie tylko przynosi długoterminowe korzyści dla firmy, ale także służy ochronie środowiska. Jedną z głównych innowacji urbaniqe jest możliwość dostarczania rozwiązań przyjaznych dla środowiska dzięki działającej w tle aplikacji mobilnej do zarządzania flotą. Poprzez wykorzystanie sztucznej inteligencji styl jazdy Twoich kierowców jest stale analizowany, np. na podstawie przyspieszenia poziomego i pionowego czy prędkości ruchu. Dzięki zebranym danym dostarczamy menedżerom flot wskazówki dotyczące tego, jak skuteczniej i bardziej ekologicznie zarządzać swoimi pojazdami.