Süti tájékoztató

Cookie Policy

 

 

Hatályos 2022. május 23-tól

Effective as of 23 May 2022

Bevezető

Introduction

Ez a süti tájékoztató (“Süti Tájékoztató”) az Emprovia Zrt. (2800 Tatabánya, Fő tér 10., “Szolgáltató”) által üzemeltetett www.urbaniqe.com és app.urbaniqe.com weboldalak („Weboldal") minden egyes látogatójának („Látogató”) szól függetlenül attól, hogy a látogatás asztali számítógépen, mobiltelefonon vagy más eszközön keresztül történik-e.

This cookie policy (“Cookie Policy”) applies to every visitor (“Visitor”) browsing the www.urbaniqe.com and app.urbaniqe.com websites (“Website”) of Emprovia Zrt. (2800 Tatabánya, Fő tér 10., “Service Provider”) from a desktop computer, a mobile or any other device. This Cookie Policy is the inherent part of the Service Provider’s Data Management Information and should be interpreted accordingly.

A jelen Süti Tájékoztató az Adatkezelési Tájékoztatóval együtt értelmezendő.

The present Cookie Policy must be read in conjunction with the Data Management Information.

A sütikről általában

Cookies in general

A sütik olyan adatcsomagok, amelyek a Weboldal látogatása során kerülnek a Látogató számítógépére vagy böngészésre használt egyéb eszközére. Erre azért van szükség, mert ha a Látogató böngészője visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Látogató aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a Weboldal tartalma tekintetében.

A cookie is a file that can be placed on Visitor’s computer or on other devices used for browsing, when a user visits a Website. This is needed because if the Visitor’s browser returns a previously saved cookie, the service provider handling the cookie has the option to link the Visitor’s current visit to previous ones, but only for the content of the Website.

A Szolgáltató az alábbi kategóriába tartozó sütiket használhatja a Honlapon:

The Service Provider may use the following cookies on the Website:

·         szükséges sütik: a használatuk létfontosságú a Weboldal működése és üzemelése érdekében. Ezek nélkül a Weboldal vagy annak egy része nem, vagy nem megfelelően jelenne meg. A Weboldal üzemeltetője a szükséges sütiket a 2002/58/EK rendelet alapján alkalmazza;

·         necessary cookies: their use is essential for navigating the Website and for the functionality of the Website. Without these, the Website, or parts of it, may not appear or may appear incorrectly. Website owner store necessary cookies based on Directive 2002/58/EC;

·         funkcionális sütik: ezeknek a sütiknek a célja, hogy a felhasználói élményt javítsák, pl. a böngészésre használt eszköz, nyelv vagy egyéni beállítások megjegyzésére;

·         functional cookies: the purpose of these cookies is to improve the user experience e.g. by remembering the device the user used for browsing, the language settings, the custom settings;

·         statisztikai sütik: ezek a sütik anonimizáltak; segítenek megérteni, hogy a látogató hogyan lép interakcióba a Weboldallal.

·         statistics cookies: statistic cookies are collected anonymously, they help to understand how the visitors interact with the Website.

A Látogató a saját számítógépén, vagy más, böngészésre használt eszközein is megtilthatja a sütik használatát, illetve a Honlap elérésére használt böngésző beállításaiban (általában az Eszközök/Beállítások/Adatvédelem/Sütik opciónál). A sütik elutasítása esetén az Érintett nem fogja tudni a Honlap teljes funkcionalitását és szolgáltatásait használni, és ennek következményeként az Adatkezelő nem garantálhatja a teljes, gördülékeny és megszakítás nélküli Honlap használatot. Az Érintett további információkat találhat a sütikről az Európai Interaktív Digitális Reklámszövetség weboldalán.

The Visitor may reject cookies on his/her computer, or on other devices used for browsing, or in the settings of the web browser (typically in Tool / Settings / Privacy / Cookies) the Visitor is using to access the Website. Should cookies be rejected, the Visitor will not be able to fully utilise the functionality and services of the Website, and – as a consequence – the Service Provider cannot guarantee full, smooth and uninterrupted use of the Website. Data Subject may find more information on cookies on the European Interactive Digital Advertising Alliance’s website.

Sütik a Weboldalon

Cookies on the Website

Amikor a Látogató első alkalommal nyitja meg a Weboldalt, a Látogató egy sütikről szóló felugró ablakkal találkozik. A felugró ablak tartalmaz egy klikkelhető hozzájáruló gombot. A Weboldal kizárólag szükséges sütiket használ, amennyiben a Látogató nem adta meg a hozzájárulását a hozzájáruló gomb megnyomásával.

The first time when the Visitor browses the Website, the Visitor sees a cookie pop up notification. The notification contains a clickable consent button. The Website will not use any but the necessary cookies if the Visitor does not give consent by clicking on the consent button.

A Weboldalak az alábbi sütiket használják:

The Websites are using the following cookies:

·         Munkamenet sütik: a honlap funkcióinak használatához elengedhetetlenül szükségesek; élettartama: a munkamenet végéig aktív.

·         Session cookies: essential for using the functions of the Website; life span: until the end of the session.

·         Személyes beállításokat rögzítő sütik: például képernyőparaméterek, menübeállítások; élettartama: maximum a keletkezésétől számított 365 napig.

·         Cookies that record personal preferences (such as screen parameters, menu settings); life span: max 365 days after its first use.

·         Facebook pixel: a Facebook hirdetések hatékonyságát méri; élettartama: maximum a keletkezésétől számított 365 napig.

·         Facebook pixel: measures the effectiveness of Facebook ads; life span: max 365 days from its creation.

·         Google Analytics 4: figyeli a látogatók interakcióját a weben és az appban egyaránt; élettartama: maximum a keletkezésétől számított 365 napig.

·         Google Analytics 4: monitors visitor interaction; life span: max 365 days from its creation.

·         Google Tag Manager: a tagek elhelyezésével jelezni tudjuk a pixel vagy bármely taghez, hogy mit csinált a felhasználó; élettartama: maximum a keletkezésétől számított 365 napig.

·         Google Tag Manager: by placing tags we can indicate to the pixel or any tag what the Visitor has done; life span: max 365 days from its creation.

·         Universal Analytics: segít menedzselni a látogatók által generált adatokat, és részletesebb adatokat ad; élettartama: maximum a keletkezésétől számított 365 napig.

·         Universal Analytics: helps manage visitor-generated data and provides more detailed information; life span: max 365 days from its creation.

·         Firebase: tracking analitikák készítése, app összeomlások jelentése; élettartama: maximum a keletkezésétől számított 365 napig.

·         Firebase: tracking analytics, reporting app crashes; life span: max 365 days from its creation.

·         Appsflyer: segít mérni, hogy mely hirdetési rendszerek (vagy kampányok) vezették az appba a felhasználókat; élettartama: maximum a keletkezésétől számított 365 napig.

·         Appsflyer: helps measuring which advertising systems (or campaigns) have driven users to the Website or app; life span: max 365 days from its creation.

·         Google Ads: a Google Ads egy online reklám platform, amelyet a Google fejlesztett ki és amelyen a hirdetők licitálhatnak rövid hirdetések, ajánlatok, terméklisták vagy videók megjelenítésére a Látogatók számára; élettartama: maximum a keletkezésétől számított 365 napig.

·         Google Ads: Google Ads is an online advertising platform developed by Google, where advertisers bid to display short ads, service offers, product listings or videos to Visitors; life span: max 365 days from its creation.

·         LinkedIn Insight Tag: A tag kezelő rendszerek lehetővé teszik azt, hogy több különböző követő taget építhessenek be egy honlapba ugyanazzal a kóddal; élettartama: maximum a keletkezésétől számított 365 napig.

·         LinkedIn Insight Tag: Tag management systems allows the management of multiple tracking tags implemented on the Website using a single master code; life span: max 365 days from its creation.

A munkamenet sütik és a személyes beállításokat rögzítő sütik szükséges sütik. A többi süti funkcionális vagy statisztikai süti.

The session cookies and the personal preference cookies are necessary cookies. All the other cookies are functional or statistical cookies.

Kapcsolat

Contact

Ha a Látogatónak bármilyen kérdése van, megkeresheti a Szolgáltatót a hello@urbaniqe.com e-mail címen.

For any queries in relation to this Cookie Policy and the use of cookies, the Visitor can contact us online via hello@urbaniqe.com.