„Zanim zaczęliśmy używać urbaniqe cotygodniowe zbieranie danych od kierowców o przebiegu samochodów i zużyciu paliwa przyprawiało mnie o ból głowy. Teraz otrzymuję dane za pomocą kilku kliknięć i stres minął na dobre. Dzięki urbaniqe mogę robić lepiej to, do czego zostałam zatrudniona!” – Anna, koordynator serwisu. 

Anna pracuje jako administrator serwisu gdańskiej firmy elektrotechnicznej w Polsce. Do jej głównych zadań należą utrzymywanie kontaktu z klientami i prowadzenie rozliczeń, a także obsługa administracyjna floty. Mimo że flota składa się tylko z 5 pojazdów używanych przez 10 techników w systemie zmianowym, zarządzanie nią jest przytłaczające z powodu systemu wymiany pojazdów wśród kierowców. Ponieważ do danego kierowcy nie jest przypisany konkretny pojazd, ale kierowcy korzystają z nich na zmianę, doprowadziło to do skomplikowanego, kosztownego i trudnego do koordynacji procesu zarządzania. W konsekwencji zarządzanie flotą i paliwem zajmowało nawet 20% czasu pracy Anny. 

Gdy Anna zdobyła więcej informacji na temat urbaniqe, postanowiła znacznie ułatwić sobie zadania związane z zarządzaniem flotą, przedstawiając usługę swojemu pracodawcy. Przełożony również uznał je za bardzo przydatne narzędzie i skorzystał z bezpłatnej wersji próbnej, aby zobaczyć, w jaki sposób aplikacja ta może przyczynić się do poprawy szybkości i jakości przepływów pracy związanych z flotą w firmie. Od tego czasu kierowcy regularnie korzystają z aplikacji. Dokumentują wszystko kilkoma kliknięciami na swoich telefonach. W rezultacie Annie udało się skrócić czas poświęcony na zarządzanie flotą i paliwem o ponad 50%. Oznacza to, że w każdym tygodniu Anna zaoszczędziła pół dnia i mogła poświęcić więcej czasu na budowanie relacji z klientami, do czego została zatrudniona. 

03. High level of administration stress_V2-1