Utrzymanie pojazdów, bezpieczeństwo, eksploatacja i ochrona środowiska – największe wyzwania dla zarządzających flotą

2 minut(y) czytania
2023-04-05 09:48:15

Niezależnie od branży istnieje wiele firm posiadających flotę pojazdów, która jest niezbędna do ich codziennej działalności. Jednak koordynacja korzystania z tych pojazdów to nie tylko administracjazarządzanie flotą to złożony proces, który stawia mnóstwo wyzwań i zadań. W tym artykule przyglądamy się najważniejszym zadaniom menedżerów floty i przedstawiamy rozwiązanie, jak im sprostać. 

Eksploatacja floty pojazdów wiąże się ze znacznymi kosztami, takimi jak wydatki na paliwo, przeglądy i naprawy. Dlatego menedżer floty musi dążyć do obniżenia kosztów bez uszczerbku dla operacji biznesowych i jakości usług. Doskonałym sposobem na optymalizację kosztów operacyjnych są spersonalizowane szkolenia dla kierowców i zachęcanie do oszczędnej jazdy. 

Bezpieczeństwo floty ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kierowców i pasażerów, a także dla stanu pojazdów. Kierownik floty jest odpowiedzialny za stan utrzymania pojazdu, działanie urządzeń bezpieczeństwa, a także zapewnienie szkolenia kierowców w zakresie bezpieczeństwa. Ponadto menedżer floty musi wiedzieć, jak postępować w przypadku wypadków i uszkodzeń. Zwiększenie bezpieczeństwa floty można osiągnąć poprzez śledzenie GPS, rejestrowanie i analizowanie danych operacyjnych oraz ocenę jazdy kierowców. 

Menedżer floty powinien brać pod uwagę takie parametry jak wykorzystanie i czas eksploatacji pojazdów, ponieważ wpływają one na wyniki biznesowe i koszty. Aby zmaksymalizować efektywność floty, zarządzający musi planować przeglądy i naprawy pojazdów, zapewnić efektywną komunikację z kierowcami, a także zaopatrzyć ich w nawigację po odpowiednich trasach. Zaplanowane przeglądy i naprawy wpływają na utrzymanie optymalnego stanu pojazdu, a oceny i informacje zwrotne od kierowców pomagają w wydajniejszej jeździe i ustaleniu optymalnego czasu pracy. 

Ochrona środowiska i zrównoważony rozwój to coraz ważniejsze tematy w zarządzaniu flotą. Kierownik floty musi brać pod uwagę emisje spalin i zużycie paliwa. Nowoczesne pojazdy są coraz bardziej przyjazne dla środowiska i energooszczędne, dlatego menedżerowie flot mogą ograniczyć emisje i zużycie paliwa, wprowadzając je do swojej floty pojazdów. 

Szkolenie kierowców, śledzenie GPS, optymalizacja wykorzystania floty i ograniczenie emisji wymagają znacznych inwestycji i dodatkowych zasobów ludzkich. Właśnie dlatego stworzyliśmy urbaniqe, aby w pełni zarządzać zadaniami menedżera floty przy jednocześnie prostszej administracji – oprócz dokumentowania danych floty intuicyjny asystent naszej aplikacji ocenia style jazdy kierowców, ułatwiając im zmniejszenie zużycia paliwa.  

PL

Nasze analizy pomagają zwiększać bezpieczeństwo we flocie firmy. Aby pomóc w prawidłowym użytkowaniu pojazdu, nasza aplikacja automatycznie dokumentuje przebyte trasy floty, w tym odległość, czas jazdy, prędkość, prędkość względną w porównaniu z ruchem ulicznym i otoczeniem oraz czas spędzony na postojach. Dostarczoną przez nas mapę w czasie rzeczywistym lub retrospektywną można w razie potrzeby edytować, dzięki czemu korzystanie z pojazdu jest łatwiejsze i wydajniejsze.  

Ponadto na podstawie otrzymanych danych nasza sztuczna inteligencja zbiera dane telematyczne z telefonów kierowców, dzięki czemu możemy określić aktualne zużycie paliwa i emisje z 95% dokładnością. Raporty te pomagają uwidocznić ślad ekologiczny firmy. Wyzwaniom związanym z zarządzaniem flotą można sprostać dzięki aplikacji mobilnej.